Algemeen

Zo maak je software toegankelijk voor iedereen

Bas Alderding

Als je software wilt ontwikkelen voor een breed publiek, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het ook bruikbaar is voor mensen die visueel beperkt, slechthorend of gehandicapt zijn. Dit kan door tijdens de ontwikkeling de WCAG-richtlijnen te volgen. Door dit toe te passen, kunnen we zorgen dat mensen met een handicap of beperking net zo makkelijk software kunnen gebruiken als ieder ander.

Wat is WCAG?

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn richtlijnen van het W3C die beschrijven hoe webinhoud toegankelijk gemaakt kan worden voor het breedst mogelijke publiek. Deze richtlijnen zijn een verzameling regels die ontwikkelaars kunnen gebruiken om software toegankelijker te maken. De WCAG benadert toegankelijkheid op basis van vier principes. Bovendien kunnen drie niveaus van toegankelijkheid worden onderscheiden.

De vier principes van toegankelijkheid

De WCAG-richtlijnen zijn gebaseerd op vier principes:

  • Zichtbaar: Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten op een zodanige manier aan gebruikers worden gepresenteerd dat zij deze kunnen waarnemen.

  • Bedienbaar: Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

  • Begrijpelijk: Informatie en bediening van de gebruikersinterfaces moeten begrijpelijk zijn.

  • Robuust: De inhoud moet robuust genoeg zijn om door een breed scala aan software geïnterpreteerd te worden.

Deze principes benadrukken met name het mogelijk maken van toegang tot websites en/of software via toetsenbord, voorlees- of braillemogelijkheden en standaard browserinstellingen voor leesbaarheid.

Drie niveaus van toegankelijkheid

Volledige toegankelijkheid is natuurlijk het doel, maar kan zeer arbeidsintensief en kostbaar zijn. Daarom wordt dit alleen aanbevolen voor gespecialiseerde websites. Om een indicatie te geven welk niveau van toegankelijkheid nodig is, heeft de WCAG drie niveaus van toegankelijkheid aangegeven.

  • A-niveau: Alle software moet vanaf het begin ontworpen zijn om toegankelijk te zijn. Dit is de minst belastende vorm van toegankelijkheid en heeft de minste invloed op het ontwerp. Hier houdt de software rekening met de meeste hulpmiddelen voor beperkte gebruikers, maar heeft nog altijd drempels. De WCAG heeft hiervoor 25 criteria vastgesteld.

  • AA-niveau: De software moet niet alleen toegankelijk zijn, maar ook zo ontworpen dat mensen met een breed scala aan beperkingen het kunnen gebruiken. Dit vereist enige aanpassingen in bijvoorbeeld contrast en ontwerp. Dit niveau is verplicht voor overheidsinstanties. Naast de A-niveau vereisten, heeft de WCAG 13 aanvullende criteria voor dit niveau gespecificeerd.

  • AAA-niveau: Software moet niet alleen toegankelijk en bruikbaar zijn, maar ook zo ontworpen dat mensen met alle soorten beperkingen het kunnen gebruiken. Dit is vooral belangrijk voor gespecialiseerde websites en platforms. Zoals een website of app van een organisatie die zich richt op mensen met een beperking.

Welk niveau van toegankelijkheid gehandhaafd moet worden hangt helemaal af van de doelgroep en gebruikerscontext. Om te zorgen dat de software optimale toegankelijkheid blijft garanderen, hanteren wij bij SevenLab standaard de AA-niveau instellingen.

SevenLab is een betrouwbare partner met een sterke klantgerichtheid. Ze denken actief met je mee, zijn enorm behulpzaam en flexibel.

Satish Bahwanidin

Projectleider VO-raad

Bekijk wat we de laatste tijd hebben geschreven

Algemeen

Bas Alderding

API: De digitale voordelen van het koppelen van software

Algemeen

Bas Alderding

De voordelen van een Progressive Web App in één oogopslag

Algemeen

Bas Alderding

Het tijdperk van de Progressive Web App

Algemeen

Bas Alderding

Hoe maak ik een Progressive Web App?

Algemeen

Bas Alderding

API: De digitale voordelen van het koppelen van software

Algemeen

Bas Alderding

De voordelen van een Progressive Web App in één oogopslag

Algemeen

Bas Alderding

API: De digitale voordelen van het koppelen van software

Algemeen

Bas Alderding

De voordelen van een Progressive Web App in één oogopslag

Algemeen

Bas Alderding

API: De digitale voordelen van het koppelen van software

Algemeen

Bas Alderding

De voordelen van een Progressive Web App in één oogopslag

Algemeen

Bas Alderding

Het tijdperk van de Progressive Web App

Klaar om je project met ons te bespreken?

Maak kennis met het SevenLab-team en de oprichters